Čo je Logico

BUDÚCNOSŤ VAŠICH DETÍ SA ZAČÍNA DNES

LOGICO je inovačný vzdelávací systém určený deťom od 3 do 10 rokov. 

  • získalo ocenenia za inovatívnosť, kreativitu a didaktický aspekt v oblasti vzdelávania   
  • je preložené do 32 svetových jazykov
  • zabáva a vzdeláva vo viac ako 52 krajinách sveta
  • je držiteľom odporúčacej doložky, ktorú vydalo MŠVVa  Š SR a LOGICO zaradilo do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na využitie v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania
                                                        LOGICO -  vzdeláva, zabáva, odhaľuje, inšpiruje, rozvíja

LOGICO je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia sa zároveň. Pre deti/žiakov je to veľmi významný moment, lebo pri riešení úloh z jednotlivých kariet zažívajú zábavu a neuvedomene rozvíjajú svoju osobnosť.

Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia dieťaťa/žiaka. 

Širokým obsahovým zameraním na rôzne aktivity ponúka veľa možností na realizovanie efektívnej edukačnej činnosti. Formulácia úloh je veľmi jednoduchá, preto LOGICO otvára dieťaťu/žiakovi možnosť riešiť úlohy individuálne, ale zároveň ponúka aj možnosť hrať sa s rodičmi, pre ktorých sa jednotlivé riešenia stávajú tiež veľmi zaujímavé. Stupňujúca sa náročnosť 16 kariet každého súboru je jedným z viacerých prínosov tejto učebnej pomôcky. 

Pri riešení úlohy deti/žiaci využívajú svoje už získané poznatky, vedomosti, alebo v činnosti získavajú nové, pre nich ešte neobjavené informácie a súvislosti medzi nimi,a zároveň nachádzajú odpoveď presúvaním gombíkov k správnemu obrázku.Práve pre tento moment je ich motivácia obrovská, deti/žiaci sú angažované k rozvíjaniu svojho ďalšieho poznatkového sveta. Vedia si pri tejto činnosti plánovať svoj postup, posilňujú si sebaovládanie, učia sa sebakontrole a vedia samé zhodnotiť svoj výsledok. Sú to veľmi dôležité procesy pre ich budúci úspešný život.

Každé dieťa je skvelé,výnimočné a našou úlohou je objavovať to, v čom vyniká a dávať mu možnosti vytvárať situácie, v ktorých objaví svoju jedinečnosť a šikovnosť.  Vzdelávací systém toto podporuje a odhaľuje. 

Máte záujem o BEZPLATNÚ prezentáciu didaktických pomôcok LOGICO?  kontaktujte nás

Ocenenia, ktoré získalo LOGICO vo svete: