Budúcnosť vašich detí sa začína dnes

LOGICO je inovačný vzdelávací systém určený deťom od 3 do 10 rokov. LOGICO vzdeláva, zabáva, odhaľuje, inšpiruje a rozvíja.
 
  • získalo ocenenia za inovatívnosť, kreativitu a didaktický aspekt v oblasti vzdelávania   
  • je preložené do 32 svetových jazykov
  • zabáva a vzdeláva vo viac ako 52 krajinách sveta
  • je držiteľom odporúčacej doložky, ktorú vydalo MŠVVa  Š SR a LOGICO zaradilo do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na využitie v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania
                                                     

LOGICO je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia sa zároveň. Pre deti/žiakov je to veľmi významný moment, lebo pri riešení úloh z jednotlivých kariet zažívajú zábavu a neuvedomene rozvíjajú svoju osobnosť. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia dieťaťa/žiaka.

Širokým obsahovým zameraním na rôzne aktivity ponúka veľa možností na realizovanie efektívnej edukačnej činnosti. Formulácia úloh je veľmi jednoduchá, preto LOGICO otvára dieťaťu/žiakovi možnosť riešiť úlohy individuálne, ale zároveň ponúka aj možnosť hrať sa s rodičmi, pre ktorých sa jednotlivé riešenia stávajú tiež veľmi zaujímavé. Stupňujúca sa náročnosť 16 kariet každého súboru je jedným z viacerých prínosov tejto učebnej pomôcky.

Pri riešení úlohy deti/žiaci využívajú svoje už získané poznatky, vedomosti, alebo v činnosti získavajú nové, pre nich ešte neobjavené informácie a súvislosti medzi nimi,a zároveň nachádzajú odpoveď presúvaním gombíkov k správnemu obrázku.Práve pre tento moment je ich motivácia obrovská, deti/žiaci sú angažované k rozvíjaniu svojho ďalšieho poznatkového sveta. Vedia si pri tejto činnosti plánovať svoj postup, posilňujú si sebaovládanie, učia sa sebakontrole a vedia samé zhodnotiť svoj výsledok. Sú to veľmi dôležité procesy pre ich budúci úspešný život.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info